Kadra

  • Każda grupa półkolonii ma swojego wykwalifikowanego opiekuna, który jest z grupą przez cały dzień
  • Zajęcia merytoryczne (2,5 godziny dziennie) są prowadzone przez ekspertów w poszczególnych tematach
  • Różnorodne zorganizowane aktywności

Pełna informacja o kadrze dla danej grupy, w określonym turnusie będzie udostępniona Rodzicom i Dzieciom po potwierdzeniu uruchomienia grupy, na ok. 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia półkolonii.